Władze lokalne, cele globalne

Broszura przedstawia jak władze samorządowe poprzez działania na rzecz Sprawiedliwego Handlu, mogą przyczyniać się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Broszura Opublikowano: 2019 r.
Wydawca: Fairtrade Polska
Pobierz wersję cyfrową